สินค้าอนามัยต่างๆ เช่น หมวกกระดาษ หน้ากากกันน้ำลาย Paper Chef Hat, Sanitary Plastic Mask

เพื่อให้เกิดความสะอาด และถูกสุขลักษณะในการประกอบอาหาร ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าอนามัยต่าง ๆ ที่ใช้แล้วทิ้ง ไม่ต้องซัก เช่น หมวกกระดาษ ผ้ากันเปื้อนกระดาษ และหน้ากากกันน้ำลาย ในราคาประหยัดสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร  

Visitors: 38,024