น้ำยาทำความสะอาด Multi-purpose cleaner

น้ำยาทำความสะอาดรักษ์โลก 
Non-toxic Biodegradable Cleaner

*ผลิตจากสารสังเคราะห์ธรรมชาติ ไม่ใช่สารเคมี ไม่ก่อให้เกิดโรค

*ประหยัดและคุ้มค่าสำหรับผู้ประกอบการ เพราะมีประสิทธิภาพใช้ทำความสะอาดได้หลายอย่าง ไม่ต้องแยกซื้อ เช่น พื้นทั่วไป กระจก พื้นห้องน้ำ

*มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ สามารถย่อยคราบน้ำมันและไขมันที่อยู่ตามพื้นผิวและท่อระบายน้ำ ยับยั้งกลิ่นที่เกิดจากการหมักหมมของไขมันต่างๆ
และช่วยกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

*ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

มี 2 สูตร ได้แก่

1. D1 น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ Multi-Purpose Cleaner: ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวต่าง ๆ เช่น พื้นอาคาร สำนักงาน เช็ดกระจกหรือใช้ดับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในห้องสุขา หรือขจัดคราบไขมัน น้ำมัน หรือคราบสกปรกต่างๆ (Bio-formulated oil spill cleaner with microorganisms designed for cleaning various kinds of floor or surface such buildings, offices, window glasses, toilets, fat, oil, grease or stains).

2. D2 น้ำยาทำความสะอาดฝังลึก Heavy Duty Cleaner: ใช้เพื่อล้างและทำความสะอาดพื้นผิวต่าง ๆ หรืออะไหล่ อุปกรณ์
ชิ้นงานที่มีคราบน้ำมันปนเปื้อนเป็นจำนวนมาก หรือใช้เช็ดฮู้ดดูดควันในห้องครัว เช็ดทำความสะอาดคราบน้ำมันที่สะสมมาเป็นเวลานาน 
(Bio-formulated oil spill cleaner with microorganisms designed for cleaning surfaces, spare parts which are heavily covered by oil stains including suction hood in the kitchen, etc.)  

 

** ไม่ใช้สารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม Green Concept **

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 143,717